PRAKTISKE INFORMATIONER

 • UDDANNELSES MODULER :

  MODUL 1 : 7 enheder à 2 dage samt forplejning : 30.000,00 kr.
  MODUL 2 : 2 enheder à 2 dage samt forplejning : 8.000,00 kr.
  MODUL 3 : Hestehåndtering samt uddannelsesevaluering : 2 enheder à 2 dage samt evaluering : 10.000,00 kr.

  REGLER FOR TILMELDING

  Tilmelding til skolen foregår ved at tage kontakt til en af underviserne. Ved tilmelding betales et depositum på 4.000,00 kr. Det resterende beløb betales en måned før kursusstart. Uddannelsen kan også betales et modul ad gangen inden hver moduls start. Skal der udfærdiges en faktura sendes de fulde oplysninger til Gerd Weber. Ligeledes udleveres kvittering for hvert modul eller for hele uddannelsen af Gerd Weber, såfremt bankens ikke er tilstrækkelige.

  Ved sygdom fremsendes lægeerklæring og a konto beløb kan refunderes minus et administrations beløb kr. 1000,-. Aflyser underviserne et modul, hæfter vi for tilbagebetaling af det fulde beløb.

  Der udstedes et uddannelsesbevis under forudsætning af, at eleven har gennemført alle moduler og bestået en afsluttende eksamen.

  Modulernes priser er faste beløb, der skal betales uanset om man bliver forhindret i at komme én eller flere af dagene i et modulforløb. Hvert modulforløb er en enhed og kan ikke erstattes eller kompenseres med et andet modul ved elevens udeblivelse.

  KOMPENDIUM

  Det er muligt at købe kompendiet, såfremt man har påbegyndt uddannelsen tidligere.
  Kontakt undervisernes. Pris kr. 200,-

  BETALING

  Danske Bank, reg. nr.: 0573 konto nr.: 3512125247

  SKOLENS ADRESSER

  Find vej vha. Google Maps – klik på adresserne herunder:
  Marie-Louise Demant, Refnæslund, Røsnæsvej 444, Røsnæs, 4400 Kalundborg
  Gerd Weber, Søstremosevej 25, 4400 Kalundborg

  Herunder ses et overblikskort over skolens 2 lokaliteter.

 • Skolen_for_rideterapi_skolen-2

  Skolen_for_rideterapi_skolen-1

   

  DATOER FOR KURSER 2020

  Rideterapidelen:
  24-25. januar
  28-29. februar
  27-28. marts
  24-25. april
  29-30. maj
  26-27. juni
  28-29. august

  Mindfulnessdelen:
  14-15. august
  16-17. oktober

  Hestedelen:
  18-19. september
  6-7. og 8. november