• MODUL 1  :  GRUNDLÆGGENDE INDFØRING I KONCEPTET

  Eleven kobler konceptet til sin egen uddannelse og praksis. Kontakten mellem hest, klient og rideterapeut beskrives og øves – med neuropsykologi som baggrund. Der arbejdes med Mindfulness som en naturlig forlængelse af den neuropsykologiske indsigt. Vi underviser i etiske grundholdninger, der er nødvendige for arbejdet med klienter.
  Dernæst følger en fordybelse i de områder, der allerede er undervist i. Der lægges større vægt på etiske overvejelser i relation til elevens egen praksis, samt øvelser med hest meditativt, øvelser med klient og hest, hver enkelt elev tager problemstillinger op fra egen praksis og uddyber forståelsen af denne med vores koncept.
  Der arbejdes selvstændigt og i grupper – vi anvender samtlige begreber i praksis – og vi har fokus på, at balance, glæde og ro i arbejdet er en forudsætning for, at noget lykkes. Det bliver efterhånden helt naturligt, at rideterapien føles let, sjov og givende. Der er altid to undervisere ved lektionerne i dette modul, derudover er der gæstelærere fra det etableret sundhedssystem.

 • MODUL 2 : MEDITATIV PRAKSIS

  Vi lægger vægt på, at eleven via sin egen meditative praksis, bliver i stand til at videreformidle nærvær til klientarbejdet. I den rideterapeutiske praksis er nærvær en nødvendig del af kontakten mellem hest, klient og terapeut, og for at kunne mestre dette aspekt, er en meditativ praksis en forudsætning. Der arbejdes med balance i nervesystemet, fordybelse og hjertekontakt, alene og i samspil med hest, klient og ikke mindst, natur. Der er nødvendigt at kende sit eget indre rum for at kunne hjælpe klienterne til at finde deres ressourcer.

  modul2_skolen_for_rideterapi_ny

 • MODUL 3 : RIDETERAPEUTISK HESTEARBEJDE

  Målet med dette modul er, at eleven bliver i stand til at forstå og respektere hestens natur. Eleven skal kunne etablere et tillidsforhold mellem sig selv og hesten, så eleven sidenhen kan skabe gode rammer for klientarbejdet.
  Der sættes fokus på hestens sundhed, hestens uddannelse, på sikkerhed og rutiner i omgangen med hesten. Der arbejdes med tillidsøvelser, sidebevægelser, longering, håndhesteridning og horsemanship.
  I dette forløb skrives der også en opgave, og der bliver efterfølgende evaluering med assistance af to censorer – en, der koncentrerer sig om hestedelen, og en, der ser på det pædagogiske arbejde med selve rideterapien.

  modul3_skolen_for_rideterapi_ny