Skolen for rideterapi uddanner, certificerer og superviserer rideterapeuter

Skolen for Rideterapi. Certificeret uddannelse og supervision af rideterapeuter

Vi tilbyder en uddannelse som bygger på et velfunderet koncept, der er unikt og udspringer af lang erfaring i egen praksis. Vi har siden 1998 udviklet og afprøvet dette igennem kursusrækker, supervision og ikke mindst egne erfaringer.

Hesten er en god samarbejdspartner i ride-terapeutiske sammenhænge. Hesten er ikke tynget af bekymringer og negative tanker, men føler gennem direkte sansning af det omgivende miljø. Den responderer oprigtigt og direkte på det kropssprog og de bagvedliggende følelser, mennesket møder den med.

Hvem henvender rideterapeut uddannelsen sig til?

Rideterapeut uddannelsen for Personer, der allerede har en profession, samt hestekendskab

Rideterapeut uddannelsen henvender sig til personer der vil indrage eller udvide brug af heste og natur i arbejdet med mennesker.


Udvikling af personer der allerede benytter hesten i deres arbejde

Personer der allerede benytter hesten i deres arbejde, og som har behov for yderligere udvikling af personlige og professionelle kvaliteter.


Bliv Rideterapeut. Uddannelsen består af 3 moduler

Rideterapeut uddannelsen består af 3 moduler. De kan tages enkeltvis eller som et sammenhængende forløb med afsluttende eksamen og certificering.


Rideterapi uddannelsens modul 1

Eleven kobler konceptet til sin egen uddannelse og praksis. Kontakten mellem hest, klient og rideterapeut beskrives og øves. Der arbejdes med Mindfulness. Vi underviser i etiske grundholdninger nødvendige for arbejdet med klienter.


Rideterapi uddannelsens modul 2

I den rideterapeutiske praksis er nærvær en nødvendig del af kontakten mellem hest, klient og terapeut. For at kunne mestre dette aspekt, er en meditativ praksis en forudsætning. Vi benytter Mindfulness med heste og natur.


Rideterapi uddannelsens modul 3

For at forstå og respektere hestens natur skal eleven kunne etablere et tillidsforhold mellem sig selv og hesten for at skabe gode rammer for klientarbejdet. Der sættes fokus på hestens sundhed, hestens uddannelse, på sikkerhed og rutiner i omgangen med hesten. Der arbejdes med tillidsøvelser, sidebevægelser, longering, håndhesteridning og horsemanship.

Søger du inspirationskurser og opfølgningskurser i anvendelse af Rideterapi?

Arbejder du med Rideterapi og trænger til yderligere inspiration?

Ønsker du at komme mere i gang med Rideterapi?

Er du Ridefysioterapeut der ønsker at udvide din tilgang til Rideterapi?

Vil du gerne gå videre med din heste indsigt til et dybere arbejde med mennesker, fx undervisere på rideskoler?

Inspirationskurser og opfølgningskurser i anvendelse af Rideterapi

Vi tilbyder også kortere kurser end vores rideterapeut uddannelse, der rummer centrale elementer i vores koncept med heste og natur. Vi arbejder også her med en praktisk anvendelse af konceptet, og relaterer det – sammen med kursisten – til deres egen praksis

Vi tilbyder også individuelt eller gruppe supervision af dit virke som Rideterapeut

Er du medlem af Rideterapeutforeningen er du forpligtet til at modtage løbende supervision på dit arbejde som rideterapeut. Vi er godkendt af Rideterapeutforeningen til at lave Rideterapeutisk supervision.

Supervision af rideterapeut hos skolen for rideterapi

Vores supervision giver dig kvalificeret feed-back på dit arbejde, din udvikling, hestetræning samt din kontakt imellem behandler/klient og hest.

Mød Helle som er uddannet rideterapeut hos skolen for rideterapi

  • Mød Helle som er uddannet rideterapeut hos skolen for rideterapi
    Helle Rohde
    Ejer og driver Stald Balle, en rideskole med islandske heste i Mårslet.
    Rideinstruktør, folkeskolelærer, plejemor og rideterapeut
  • “Uddannelsen til rideterapeut har betydet rigtig meget for mit liv. Både på den arbejdsmæssige side men også på den personlige. Der bliver gennem uddannelsen åbnet for livets sluser og en rejse begynder. Det er en fantastisk rejse, som man kunne ønske for alle.

    Jeg har arbejdet som terapeut med hestene, siden jeg blev færdiguddannet og jeg føler mig rigtig godt klædt på. Jeg vil på det varmeste anbefale uddannelsen, til dig der brænder for at arbejde med dig selv og hjælpe andre”.