Rideterapeuten lære sit indre rum at kende. Dette rum er det vi åbner, når vi kontakter hesten.

Mindfulness. Lær dit eget indre rum at kende med meditativ Praksis. Modul 2

I de to delkurser, hver af 2 dages varighed, skal vi primært arbejde med den højre hjernehalvdel og sætte den venstre på stand-by for en stund. Vi skal forsøge at lære vores indre rum at kende, fra dette rum kan vi nemlig beskrive den dør (som er unik for hver af os) og som vi åbner, når vi kontakter hesten.

Fordybelse i det indre rum

  • Det overordnede formål med disse kursusdage er en fordybelse i det indre rum. Dels for at vi kan lære det bedre at kende, dels for at vi kan give os selv muligheden for at samle energi, blive opladet.

    En hvilen i det indre rum giver en langt bedre kontakt til det ydre – vi kan via kroppen være tilstede sansemæssigt og dermed umiddelbart kontakte hesten, naturen og andre mennesker på en oprigtig måde.

  • Der arbejdes med balance i nervesystemet, fordybelse og hjertekontakt, alene og i samspil med hest

Opmærksomheds og sanse/føle øvelse

  • I rideterapi uddannelsens modul 2 skal vi primært arbejde med at være sansende og nærværende
  • At have kontakt med – og kende dette indre rum giver en sikkerhed imod verdens trængsler, som vores fornuft og emotioner ikke kan levere. Et sted hvor livets genvordigheder får den rette størrelse, og de reelle værdier kan træde frem.

    Indtagelsen af dette rum behøver bevidst nærvær som udgangspunkt. Bevidst nærvær er ikke en evne, vi skal indlære. Det er en evne , vi allerede har! Og som vi har anvendt masser af gange. Når vi er opmærksomme, sanser og føler – så dukker den op. Det er ikke en koncentrationsøvelse, men en opmærksomheds og sanse/føle øvelse.

Vi skaber et rum uden forventninger og/eller krav

  • Ved at flytte opmærksomheden fra vores venstre hjernehalvdel (tankerne og rationalet) og være sansende, nærværende, så ”nulstiller” vi os selv. Og således kan vi skabe et rum uden forventninger og/eller krav. Det er i sig selv en nydelse – for det er også et rum til os selv, hvor vi fordomsfrit kan mærke, hvem vi er, og hvilke kvaliteter, vi har! Vi kan derfra også mærke, hvilke kvaliteter, det er vigtigt for os at gøre levende, udtrykke i den fysiske verden. Det er det rum, der er beskrevet ovenfor.

  • Vi giver dig en introduktion til mindfulness med enkle meditative øvelser

Varighed af Modul 2

Modul 2 består af 2 delmoduler, hver af 2 dages varighed, hvor vi benytter naturen. Vi skal opleve at møde naturen på 3 forskellige planer: Jordplanet, det materielle; Det æteriske felt, livsenergien og Det astrale energifelt, følelsernes polan.

Modulet starter fredag kl. 13.30 og slutter med en god middag. Lørdag starter vi kl. 9.30 til kl. 15 inklusiv en god frokost.

Optagelse på uddannelsen sker efter personlig samtale.

Mulighed for Bed & Breakfast

Priser for Modul 2

Modul 2 koster kr. 8.000

Prisen er inklusiv forplejning.