Den kommende rideterapeut kobler konceptet rideterapi til sin egen uddannelse og praksis.

Anvendelse af rideterapi. En grundlæggende indføring i konceptet. Modul 1

I anvendelse af rideterapi beskrives og øves kontakten mellem hest, klient og rideterapeut med neuropsykologi som baggrund.

Eleven kobler konceptet rideterapi til sin egen uddannelse og praksis

  • Der arbejdes med Mindfulness som en naturlig forlængelse af den neuropsykologiske indsigt. Vi benytter kontakt massage på hesten. Vi underviser i etiske grundholdninger, der er nødvendige for arbejdet med klienter.

  • Kontakten mellem hest, klient og rideterapeut beskrives og øve

Vi fordyber os i de områder, der allerede er undervist i

  • Modul 1 -Kontakten mellem hest, klient og rideterapeut beskrives og øves
  • Der lægges større vægt på etiske overvejelser i relation til elevens egen praksis, meditativ øvelser med heste og øvelser i forholdet mellem klient og hest. Hver enkelt elev tager problemstillinger op fra egen praksis og uddyber forståelsen af denne med vores koncept.

Vi arbejder selvstændigt og i grupper

  • Vi anvender samtlige begreber i praksis – og vi har fokus på, at balance, glæde og ro i arbejdet er en forudsætning for, at noget lykkes. Det bliver efterhånden helt naturligt, at rideterapien føles let, sjov og givende. Der er altid to undervisere ved lektionerne i dette modul, derudover er der gæstelærere fra det etableret sundhedssystem.

  • Modul 1 : Grundlæggende indføring i konceptet rideterapi


Varighed af Modul 1

Modul 1 består af 5 delmoduler, hver af 2 dages varighed.

Modulet starter fredag kl. 13.30 og slutter med en god middag. Lørdag starter vi kl. 9.30 til kl. 15 inklusiv en god frokost.

Optagelse på uddannelsen sker efter personlig samtale.

Mulighed for Bed & Breakfast

Priser for Modul 1

Modul 1 koster kr. 25.000

Prisen er inklusiv forplejning.