Horsemanship med tillidsøvelser som holde hånd med let stilling

Rideterapeutisk hestehåndtering. Hesten som kollega i rideterapien. Modul 3

Målet med Rideterapeutisk hestehåndtering er at eleven bliver i stand til at forstå og respektere hestens natur. Vi taler vi om nødvendig træning af terapiheste og især din egen terapihest.

Hesten som kollega i rideterapien

  • Eleven skal kunne etablere et tillidsforhold mellem sig selv og hesten, så eleven sidenhen kan skabe gode rammer for klientarbejdet.

    Vi gennemgår trænings-filosofien og har en grundig indføring i – og afprøvning af – anvendelsen af åndedræt og kommunikation med hesten.

  • Rideterapeuten skal kunne etablere et tillidsforhold mellem sig selv og hesten

Vi træner aktiv stillingtagen med mange forskellige heste

  • Rideterapeut der arbejder med tillidsøvelser
  • I løbet af uddannelsen møder kursisten mange forskellige heste, som vi træner aktiv stillingtagen til. Vi lære hvad den skal kunne og hvordan skal det opbygges. Du kan medbringe din egen hest.

    Der sættes fokus på hestens sundhed, hestens uddannelse, på sikkerhed og rutiner i omgangen med hesten. Der arbejdes med tillidsøvelser, sidebevægelser, longering, håndhesteridning og horsemanship.

Evaluering af et selvvalgt rideterapeutisk arbejde

  • Uddannelsen afsluttes med en evaluering af et selvvalgt rideterapeutisk arbejde, udført og beskrevet efter udleverede retningslinjer. Der vil være to eksterne censorer med i bedømmelsen.

  • Rideterapeuten skal prøve at fremvise hestens glæde ved at bruge sig


Varighed af Modul 3

Modul 3 består af 2 delmoduler, hver af 2 dages varighed. Der afsluttes med en eksamen.

Modulet starter fredag kl. 13.30 og slutter med en god middag. Lørdag starter vi kl. 9.30 til kl. 15 inklusiv en god frokost.

Optagelse på uddannelsen sker efter personlig samtale.

Mulighed for Bed & Breakfast.

Priser for Modul 3

Modul 3 koster kr. 10.000

Eksamen koster kr. 1.000

Prisen er inklusiv forplejning.