Praktiske informationer om Skolen for Rideterapi

Her finder du information om regler for tilmelding til rideterapi uddannelsen, mulighed for køb af Kompendium, betalingsinformationer og adresser for Skolen for Rideterapi.

Information om regler for tilmelding, køb af Kompendium, betalingsinformationer og adresser.

Regler for tilmelding til rideterapi uddannelsen

Tilmelding til skolen foregår ved at tage kontakt til en af underviserne. Ved tilmelding betales et depositum på 4.000,00 kr. Det resterende beløb betales en måned før kursusstart. Uddannelsen kan også betales et modul ad gangen inden hver moduls start. Skal der udfærdiges en faktura sendes de fulde oplysninger til Gerd Weber. Ligeledes udleveres kvittering for hvert modul eller for hele uddannelsen af Gerd Weber, såfremt bankens ikke er tilstrækkelige.

Ved sygdom fremsendes lægeerklæring og a konto beløb kan refunderes minus et administrations beløb kr. 1000,-. Aflyser underviserne et modul, hæfter vi for tilbagebetaling af det fulde beløb.

Der udstedes et uddannelsesbevis under forudsætning af, at eleven har gennemført alle moduler og bestået en afsluttende eksamen.

Modulernes priser er faste beløb, der skal betales uanset om man bliver forhindret i at komme én eller flere af dagene i et modulforløb. Hvert modulforløb er en enhed og kan ikke erstattes eller kompenseres med et andet modul ved elevens udeblivelse.

Kompendium til rideterapi uddannelsen

Det er muligt at købe kompendiet, såfremt man har påbegyndt uddannelsen tidligere.
Kontakt undervisernes. Pris kr. 200,-

Betaling til skolen for rideterapi

Modul 1 = Gerd Weber – bank konto: Danske Bank Reg. nr.: 0573 konto nr. 3512125247

Modul 2 = Gerd Weber – bank konto: Danske Bank Reg. nr.: 0573 konto nr. 3512125247

Modul 3 = Marie-Louise Demant – bank konto: Danske Bank Reg. nr. 3409 Konto nr. 0007202504

Skolen for rideterapi – Adresser

Find vej vha. Google Maps – klik på billeder herunder.


Lokation A for undervisning til rideterapeut hos skolen for rideterapi

Marie-Louise Demant, Refnæslund, Røsnæsvej 444, Røsnæs, 4400 Kalundborg


Louise Mølbak og Jón Már Gudmundsson Stald AKUR, Fruerskovvej 4, 4390 Vipperød