kontakten til hesten, naturen samt vores klienter, bliver meget bedre, mere nærværende, når vi oplever mere med sanserne.

Idégrundlag og hestens vigtighed i Rideterapeut uddannelsen

Vi har siden 1998 arbejdet med hesten som samarbejdspartner i terapeutiske sammenhænge. Vi har benyttet anerkendte meditative øvelser og videreudviklet dem til at omfatte hest og klient i rideterapien. Vi sammenkobler den nyeste neuropsykologiske viden med vores uddannelse som som Psykolog og Socialpædagog .

Skolen for Rideterapi har i år 2021 indgået partnerskab med de erfarende undervisere Louise Mølbak og Jón Már Gudmundsson fra Stald AKUR. Begge har et stort hestekundskab og undervisningserfaring med brug af heste, hvilket vi bruger i uddannelsen til rideterapeut. 

Vores uddannelse lægger hovedvægten på anvendelsen af Rideterapien. Vi anerkender forskning og teorier, som har rod i denne forskning eller levet liv. Vi anvender dem også som baggrundsviden og forklaringsmodeller, men vi lægger vægt på, at alle de øvelser og færdigheder, vi videregiver, igennem mange år er afprøvet i vores praksis.

Vi underviser i meditative øvelser, psykologiske redskaber, uddannelse af hesten til rideterapihest og hjælper eleverne med at anvende redskaberne indenfor deres fagområde.

Sanseoplevelserne er centrale for os, alle vores moduler veksler mellem øvelser med hest og hinanden og oplæg eller debat om bevidstheden  den kropslige, spirituelle og den anvendelseorienterede. Alle øvelser foregår i og med Røsnæs skønne natur.

Røsnæs skønne natur bruges i uddannelsen af rideterapeuter

HESTEN TILBYDER ET NATURLIGT NÆRVÆR

 • Hesten kan ses som repræsentant for naturen, og den bliver bindeleddet mellem den og os mennesker. Hesten hjælper os med at være nærværende, til stede i den helt store sammenhæng, som naturen er.

 • Hesten hjælper os med at være nærværende, til stede i den helt store sammenhæng ved rideterapi

Vi har erfaret, at Rideterapien, kontakten til hesten, naturen samt vores klienter, bliver meget bedre, mere nærværende, når vi tænker lidt mindre, er mere til stede i vores krop og oplever mere med sanserne.

Hesten er en god samarbejdspartner i rideterapeutiske sammenhænge

 • “Hesten er ikke tynget af bekymringer og negative tanker, men føler gennem direkte sansning af det omgivende miljø. Den responderer oprigtigt og direkte på det kropssprog og de bagvedliggende følelser, mennesket møder den med. Det gør hesten til en god samarbejdspartner i rideterapeutiske sammenhænge.”

 • Heste responderer oprigtigt og direkte på det kropssprog mennesket møder den med. Skolen for rideterapi.
  Med horsemanship arbejdes der med tillidsøvelser. Skolen for rideterapi.
  Heste responderer oprigtigt og direkte på de følelser mennesket møder den med. Skolen for rideterapi.

Hesten kan hente glemte ressourcer og kvaliteter frem hos din klient

 • Hesten kan hente resourcer og kvaliteter frem, der syntes forsvundne. Skolen for rideterapi.
  Hesten responderer oprigtigt og direkte på det kropssprog og følelser, mennesket møder den med. Skolen for rideterapi.
  Hesten føler gennem direkte sansning af det omgivende miljø. Skolen for rideterapi
 • “Vi har erfaret, at hesten har en naturlig og oprigtig evne til, at gå direkte til hjertet og til at udvikle mod, hos mennesket. Den inviterer legen ind i os igen. Vi har fundet, at hvis de rigtige rammer er sat, kan hesten hjælpe en naturlig healingproces igang. Hesten kan hente ressourcer og kvaliteter frem, der syntes forsvundne – enten grundet tab, skader eller sygdom, eller måske grundet livstil.”

 • “Gennem uddannelsen som rideterapeut har jeg, blandt andet, fået en endnu større forståelse for vigtigheden i at arbejde med balancen i sig selv og sine omgivelser. Jeg har fået en skærpet opmærksomhed på vores indre processer og ydre signaler og hvordan jeg kan anvende det i mit arbejde med mennesker med psykiske problematikker.”

  Author's imageLotte Arnfeld SparreErgoterapeut
 • “For mig har uddannelsen som rideterapeut, givet mig konkrete redskaber, som jeg bruger med borgere, der har svære udviklingshandicap. At se disse borgere udfolde sig i kontakt med hesten og samtidig finde ro og kontakt med naturen er en åbenbaring, som jeg kan anbefale alle at opsøge.”

  Author's imageCarsten ØrtingRideterapeut