Supervision er kvalificeret feed-back på eget arbejde, udvikling, heste-træning og kontakt imellem rideterapeut og hest

Supervision er kvalificeret feed-back på eget arbejde, udvikling, heste-træning og kontakt imellem rideterapeut og hest

Supervision bør være en fast del af rideterapeutens egen omsorg og faglige udvikling. I Supervisionen er du åben og klar til at se på egen praksis og kunnen, både med og uden hest.

Supervision er vigtigt for alle rideterapeuter for at kunne fortsætte med at udføre et tilstrækkeligt godt fagligt arbejde. Derfor har rideterapeutforeningen stillet som krav, at er man forpligtet til at modtage løbende supervision på sit arbejde som rideterapeut for at forblive medlem.

Vi kan hjælpe dig med supervision som en fast del af rideterapeutens egen omsorg og faglige udvikling.

Supervision er vigtigt for at vedblive med at trives i dit job i mange mange år, således dine klienter/kunder også har en toptunet og afbalanceret rideterapeut, der kan hjælpe vedkommende maksimalt.

Vi hjælper dig gerne med din årlige supervision.

Kontakt gerne Louise Mølbak på mobil 30560631 eller på mail akur@akur.dk 

Kontakt gerne Gerd Weber på mobil 23248262 eller på mail mail@gerdweber.dk