Supervision er vigtigt for at dine klienter/kunder har en toptunet og afbalanceret rideterapeut

Supervision af rideterapeuter

Supervision er kvalificeret feed-back på eget arbejde, udvikling, heste-træning og kontakt imellem rideterapeut og hest.

Skolen for Rideterapi hjælper mange rideterapeuter med supervision.

Vi hjælper dig gerne med din årlige supervision.

Supervision er noget andet end terapi selvom det kan ligne

  • Supervision bør være en fast del af rideterapeutens egen omsorg og faglige udvikling. I Supervisionen er du åben og klar til at se på egen praksis og kunnen, både med og uden hest.

  • Årlig supervison af rideterapeuter hos skolen for rideterapi

Krav om Supervision

  • Supervision af rideterapeuter i grupper hos skolen for rideterapi
  • Supervision er vigtigt for alle rideterapeuter for at kunne fortsætte med at udføre et tilstrækkeligt godt fagligt arbejde. Derfor har rideterapeutforeningen stillet som krav, at er man forpligtet til at modtage løbende supervision på sit arbejde som rideterapeut for at forblive medlem.

Toptunet og afbalanceret rideterapeut med supervison

  • Supervision er vigtigt for at vedblive med at trives i dit job i mange mange år, således dine klienter/kunder også har en toptunet og afbalanceret rideterapeut, der kan hjælpe vedkommende maksimalt.

  • Supervision er vigtigt for alle rideterapeuter for at kunne fortsætte med at udføre et tilstrækkeligt godt fagligt arbejde


Varighed af Supervision

Supervision forløber over 1 dag. Normalt tager en Supervision ca. 5 timer.

Supervisionen starter Lørdag kl. 10 og fortsætter til senest kl. 15 inklusiv en god frokost.

Priser for Supervision

Supervision koster kr. 1.250

Prisen er inklusiv forplejning. Supervision afholdes ved ved minimum 3 tilmeldinger.